Rossöns ip på 1900-talet…

januari 26, 2009 | Filed Under Uncategorized | No Comments

Historik över Flybäcken

januari 20, 2009 | Filed Under Uncategorized | No Comments

Redan på stenåldern fanns det människor här. Resultaten av utgrävningar i samband med vattenkraftsutbyggnaden finns att se på stenåldersmuseet i Rossön. Flybäcken ligger längs väg 345, mellan Rossön och Hoting. Namnet kommer från den bäck som rinner från Gubbtjärnberget ner till Storflyn. Numera mynnar bäcken i kanalen (vid järnvägsbron) mellan Storflyn och Lesjön. Nedan följer lite historik om hur platsen sett ut under det senaste århundradet.

När forsmo-Hotingbanan anlades byggdes en hållplats med stationshus i Flybäcken. Orrnäs byamän hade sedan byns laga skiftesförrättning fäbodar vid Lesjön. Flybäckens ”storhetstid” var (hittills…) under andra världskriget 1939-45 då bensinransoneringen slog till. Vintertid kom ett 20-tal hästkörare dagligen med stora lass av kastved och långved till stationsområdet som fylldes med vedtravar. Under sommaren kördes veden vidare på järnvägsvagnar söderut. Även ett antal kolmilor fanns i närområdet. Fäbodstugor och skogskojor var överfulla med med vedhuggare och hästkörare. Efter krigsårens vedrusch och avveckling av fäbodkulturen följde en lugnare period med skogsarbete vintertid.

Under slutet av 50-talet började Wäja-Dynäs AB att köpa upp fallrätter efter Hotingån mellan Milltallberget och Bodumsjön. Efter prövning i vattendomstolen började bygget med Borgforsens kraftverk. De första planerna var att ha kraftverket vid Borgforsen (Lillflyforsen) men provborrningar visade att berggrunden var för dålig. En spärrdamm uppfördes istället på platsen och en kanal grävdes med hjälp av en stor grävmaskin (Marion: http://se.youtube.com/watch?v=NQuMjxQZ6i8 ) från Storflyn till Lesjön. En grävmaskin som från 40-talet och frammåt användes för att ödelägga många vattendrag. Kraftverket hamnade istället nedströms Lesjön men namnet, Borgforsens kraftverk behölls. När allt var klart sattes dämningsgränsen till +228,0 m.ö.h. varför stationshuset källare kom i farozonen och byggnaden såldes och revs.

Under kraftverksepoken fylldes Flybäcken av mättekniker och dess medhjälpare som målade in dämningsområdet. Skog som hamnade innanför dämningsområdet avverkades och skogshuggarna upplevde en kort renässans för att sedan dra vidare till nästa plats. Tyvärr försvann också harr och öring från älven då forsarna ersattes av stilla vatten.

Dagens Flybäcken präglas av sommarboende i ett mindre antal stugor. Den 1 juni 1985 gick sista rälsbussen förbi stationen. Nu transporteras enbart timmer från virkesterminalen i Hoting ut till kusten. Ett tips är att stanna vid den privata rastplatsen vid järnvägsövergången, ta en fika och skriva något i gästboken nästa gång man passerar Flybäcken sommartid.