Rossön

Marknad i byn
Lagom till våren kommer här en bild från vintermarknad i Bodum 1895. Förmodligen har utbudet i handeln ändrats en del sedan dessa dagar…
 marknad-bodum.jpg

Orrnäs by
Norra delen av Rossön kallas Orrnäs. Historiskt kan man läsa i 1542 års jordebok att ”Orrnäs by vara störst inom Bodums socken med 7 bönder ägandes 35 seland jord och skog”. I byn fanns en historisk plats benämnd ”Fönnlund”. Fynd från platsen ger skäl för antagandet om en förkristen begravningsplats. Bland fynden finns en rektangulär husgrund, människoben (bl a en hel käke) samt verktyg. Tyvärr har fynden skingrats med åren. Synliga delar av platsen finns kvar när man åker väg 345 genom byn.

Orrnäs byamän har allt sedan 1881, när första protokollet skrevs av Olof Pålsson d:ä, till nutid haft årligen haft protokollförda sammanträden. 1881-års sista möte avhandlade ett inköp av en tröskmaskin av faktor Olof Johansson i Norrnäs för 170 kr och priset per lott för köparna var 21,25 kr. Exempel på vad de tidiga protokollen innehöll var årliga turer till fäbodarna i Flärkberget, Borg och Lesjön. Auktioner på myrslotter, timmeravverkningar på byns samfällda marker. Sågföretag vid Brubäcken, fiskodling vid Byvattnet och på senare tid gatubelysning genom Orrnäs by etc.

I Orrnäs fanns tidigare en handelsbod som med åren haft skiftande ägare: Orrell – Malmqvist – Abramsson – Sundberg – Strindberg – Rönnlund – Hansson. Orrnäs hade även gästgiveri, bagare (Rundqvist), kvarn och såg samt skola. Nutidens företag är bl a Norrnäs lantgård med inriktning på potatisodling. Första bilden nedan visar höbärgning i Orrnäs 1908. Den andra bilden är nått slags ljusfenomen (flygplan?) och är taget på 40-talet.
orrnas-slatter1908.jpg ljusfenomen-orrnas-trol-40-talet.jpg

Butiker i dagens Rossön
jarnomotor.JPG  sportofarg.JPG  ica.JPG
Allt från mat till skruv och skidvalla, det mesta finns eller går att beställa hem i byns butiker.

vy-fran-b1.jpg  drickadroska1.jpg  forsta-bi1.jpg

Bilder från förr Det händer saker, både när det gäller teknik och byggnationer. Som jämförelse med flygbilden över Rossön finns ovan en äldre bild, troligen tagen från Bölesberget med kyrkan en bit upp i vänster bildkant. Föregångare till dagens transportsystem var bl a häst och vagn och den andra bilden visar en dryckestransport. Något senare är bilden tagen på Rossöns första bil med plats för många…

rossovy.JPG

Rossön, by i nordvästra delarna av Ångermanland men tillhör Jämtlands län. Fjällsjöälvens vattensystem omringar ön och den som gillar vatten behöver inte leta länge. Tyvärr upptäckte vattenkraftsindustrin detta faktum tidigt och i närområdet finns ett flertal kraftverk och dammar. Rörströmsälven finns dess bättre kvar ca 1 mil norr om byn. Hocksjöforsarna är alltid värda ett besök, med eller utan fiskegrejer. Nagasjöån är också värd ett besök av samma anledningar.

Naturen finns runt knutarna så det är bara ut och upptäcka nya svampställen. Men vänta inte för länge, nästa år kan något skogsbolag ha hunnit före med sina maskiner…

Befolkningsutvecklingen har, som i övriga glesbygden, tyvärr minskat. En klen tröst är att det år 1660 endast fanns 102 personer mantalsskrivna i socknen som på 1950-talet hade ökat till närmare 2000. En förhoppning kan ju vara att vi slipper en tillbakagång till 1600-talets befolkningssiffror. För att lätta på befolkningstrycket och bostadspriserna i städerna kan ju tipsas om att det är betydligt billigare o lättare att hitta ett boende i Rossön. Glöm inte att ta med jobbet bara…